Zgodnie z nowelizacją, która wejdzie w życie 17 kwietniu 201 6 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie mógł wysłać do przedsiębiorcy tzw. tajemniczego klienta. Taka osoba będzie miała prawo podjąć czynności zmierzające do dokonania zakupu – w celu uzyskania informacji mogących stanowić dowód w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Co istotne “tajemniczy klient” będzie mógł utrwalać całą sytuację przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk bez informowania o tym kontrolowanego. O fakcie nagrywania i samej kontroli przedsiębiorca dowie się niezwłocznie po jej zakończeniu. Wówczas kontroler będzie też miał obowiązek wykazania upoważnienie do przeprowadzenia kontroli i zgody w tym zakresie wydanej przez sąd ochrony konkurencji i konsumentów. Informacje zebrane przez “tajemniczego klienta” będą później wykorzystywane jako materiał dowodowy w sprawie przeciwko kontrolowanemu przedsiębiorcy o naruszenie interesów konsumentów.

radca prawny

Magdalena Pledziewicz