Sprzeciw od nazkazu zapłaty

Pledziewicz Kancelaria - radca prawny

Dostałeś nakaz zapłaty? Darmowa analiza prawna dokumentów.

W przypadku przedawnienia bądź istotnych błędów formalnych pozwu sprzeciw od nakazu zapłaty sporządzamy bez opłat.

 

 

W ramach działalności pro bono dokonujemy bezpłatnej analizy sprawy pod kątem:

  • ewentualnego przedawnienia
  • błędów formalnych, które skutkują uchyleniem nakazu.
  • Analizy dokumentów dokonuje radca prawny lub adwokat.

Wypełnij formularz. Wpisz swoje Imię i Nazwisko, poprawny adres e mail, telefon kontaktowy, a w treści napisz  dokładną datę otrzymania nakazu zapłaty.

Możesz również zadzwonić pod numer:

+48 534 556 515

Poinstruujemy Ciebie telefoniczne

Od kryzysu z roku 2008 firmy windykacyjne rozwinęły swoją działalność w zakresie ściągania długów.

Prowadzą tysiące spraw przeciw swoim dłużnikom. Oczywiście jako wierzyciele mają do tego prawo, jednak część długów, które starają się odzyskać jest już przedawniona, a czasem brak jest podstaw formalnoprawnych do ich windykacji.

W praktyce firmy windykacyjne wnoszą do sądu o wydanie nakaz zapłaty w nadziei,  że dłużnik nie podniesie zarzutu przedawnienia bądź nie dochowa 14 dniowego terminu do wniesienia sprzeciwu. Czas działa tu na niekorzyść pozwanego. Po uprawomocnieniu się nakazu możliwości odwołania są już bardzo ograniczone, a sprawa trafia do komornika.

Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ przeciętny Polak nie jest świadomy przysługujących mu praw i nie korzysta z możliwości obrony. Mamy świadomość, że przyczyną tego stanu rzeczy często jest sytuacja finansowa dłużnika. Dlatego w ramach działalności pro bono za wstępną analizę nakazu zapłaty i dokumentów do niego załączonych nie pobieramy opłat. Ponadto – jeśli okaże się, że doszło do przedawnienia długu albo popełniono istotne błędy w pozwie to nasz radca prawny, bądź adwokat sporządzi sprzeciw od nakazu zapłaty i będzie Państwa reprezentował przed sądem…

…bez opłat

Dlaczego?

Ponieważ po wygranym procesie nasze wynagrodzenie, zgodnie z art. 98 § 1 i 3 kodeksu postępowania cywilnego zostanie wypłacone przez stronę przegrywającą, czyli firmę windykacyjną.

 

PLEDZIEWICZ KANCELARIA

Siedziba:
ul. Matejki 74/3
87-100 Toruń

e-mail: biuro@pkancelaria.pl

tel. +48 534 556 515

Oddział:

ul. Sygietyńskiego 11

86-100 Świecie

e-mail: biuro@pkancelaria.pl

tel. +48 534 556 515