Już od 18 października wejdą w życie nowe, korzystne dla spadkobierców przepisy prawa spadkowego. Nowelizacja jest historyczna. Do tej pory jeśli spadkodawca pozostawił po sobie tylko długi, a w ciągu pół roku spadkobierca nie zadeklarował, że dziedziczy spadek z tzw. dobrodziejstwem inwentarza, wówczas za odziedziczone długi odpowiadał całym sowim majątkiem. Po nowelizacji sytuacja będzie dokładnie odwrotna – jeśli w ciągu pół roku po śmierci spadkodawcy nie zadeklarujemy, że chcemy odpowiadać za długi spadkowe całym sowim majątkiem, automatycznie odziedziczymy spadek z tzw. dobrodziejstwem inwentarza, czyli wierzyciele spadkodawcy będą mogli zaspokoić się z naszego majątku jedynie do wysokości odziedziczonych po spadkodawcy aktywów. Zatem milczenie spadkobiercy nie pogorszy już jego sytuacji prawnej.

W celu ochrony przed wierzycielami spadkowymi, spadkobierca nie będzie już musiał wnioskować o dokonanie przez komornika spisu inwentarza. Wystarczy, że złoży w sądzie albo przed notariuszem sporządzony przez siebie na urzędowym formularzu wykaz aktywów i długów spadku – tzw. wykaz inwentarza. W przypadku ujawienia innych przedmiotów już po złożeniu wykazu, można go będzie uzupełnić w ten sam sposób, tj. w sądzie lub przed notariuszem.

radca prawny

Magdalena Pledziewicz