Tak jak w tytule! Darmowe porady prawne to nie żart. Od początku tego roku ruszył państwowy program zapewniania niektórym obywatelom dostępu do porad radcy prawnego i adwokata bez żadnych opłat. Mam przyjemność brać udział w tym projekcie i zachęcam do korzystania.

Kto może skorzystać? Całkiem spore grono osób! Uprawnione do otrzymania darmowej porady są osoby, które:
– nie ukończyły 26 roku życia,
– ukończyły 65 rok życia,
– posiadają kartę dużej rodziny,
– przynajmniej przez rok przed zgłoszeniem się po poradę pobierały świadczenia z pomocy społecznej,
– poszkodowane w wyniku klęski żywiołowej,
– oraz kombatanci i weterani,

Jaką formę pomocy i w jakich sprawach uzyskasz?

W ramach darmowej pomocy prawnej otrzymasz poradę radcy prawnego bądź adwokata i jego pomoc w sporządzeniu projektu pisma przedprocesowego (np. umowy, wezwania do zapłaty, pisma do ubezpieczyciela o wypłatę odszkodowania itp.).  Niestety porady nie obejmują spraw, które już toczą się przed sądami i są już prowadzone przez Policję czy Prokuraturę. Jednak również w tych sprawach otrzymasz pomoc – radca prawny/adwokat może sporządzić dla Ciebie wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych i przyznanie pomocy prawnika z urzędu.
Porady nie obejmują też spraw z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. Wyjątkiem jest samo założenie działalności. Jeśli planujesz otworzyć swoją firmę, w punkcie darmowych porad otrzymasz w tym zakresie wsparcie profesjonalnego prawnika.

Gdzie znajdują się punkty darmowej pomocy prawnej?
Informację na temat punktów darmowej pomocy w Twoim powiecie znajdziesz na specjalnej stronie internetowej: darmowapomocprawna.ms.gov.pl
W całym kraju jest ok 1 500 takich punktów. Mnie osobiście spotkacie w Toruniu w Urzędzie Miasta przy ul. Grudziądzkiej 126b w czwartki w godzinach 13-17. W przyszłości również w Chełmnie.

Życzę wszystkiego dobrego w nowym roku!!!
Radca prawny
Magdalena Pledziewicz