W dniu 25 września Sejm przyjął ustawę, która opóźni wejście w życie nowych zasad opłacania składek i wypłacania zasiłków macierzyńskich kobietom prowadzącym działalność gospodarczą.

Projekt musi jeszcze zatwierdzić Senat i podpisać Prezydent, ale mimo wszystko przyjęcie go przez Sejm stanowi kamień milowy w walce przedsiębiorczych mam o uzyskanie wysokiego zasiłku macierzyńskiego w 2016 r.

Zmiana żywo interesuje wszystkie kobiety prowadzące działalność gospodarczą i planujące powiększenie rodziny. Do tej pory możliwe było opłacenie kilku wysokich składek na ubezpieczenie społeczne, aby zapewnić sobie zasiłek chorobowy oraz macierzyński w najwyższej możliwej wysokości. Nowelizacja ma tę furtkę zamknąć. Zgodnie z projektowanymi zmianami nowe niekorzystne dla mam przepisy wejdą w życie od 1 listopada 2015r. Przyjęty przez Sejm projekt ustawy przedłuża jednak ten termin do dnia 1 stycznia 2016 r.

Projekt porusza jeszcze dwie istotne kwestie. Przede wszystkim zgodnie z dotychczas uchwalonymi przepisami nawet jeśli przedsiębiorcza mama uzyskała wysoki zasiłek chorobowy w 2015 r. a urodzi dziecko w 2016 r. to zasiłek macierzyński zostanie jej obliczony na nowych, niekorzystnych zasadach. Projekt przewiduje w tym zakresie zmianę zgodnie z którą kobieta, która otrzymała wysoki zasiłek chorobowy otrzyma również wysoki zasiłek macierzyński nawet jeśli urodzi dziecko już po wejściu w życie nowych przepisów.

Ponadto kobiety, których zasiłek wyniósłby mniej niż 1 000 zł w 2016 roku, na skutek zmiany przepisów, mają zostać zwolnione z obowiązku płacenia składki zdrowotnej, w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego. Jeśli zmiany wejdą w życie 1 000 zł będzie kwotą minimalną zasiłku dla każdego.

Nie pozostaje nic innego jak z niecierpliwością czekać na efekty prac Senatu…

radca prawny

Magdalena Pledziewicz