Do umieszczenia tego wpisu nakłoniła mnie kolejna rozmowa z klientką, która była przekonana, że na urlopie macierzyńskim, tak samo jak podczas pobierania zasiłku chorobowego, absolutnie zabronione jest osobiste wykonywanie czynności zawodowych.

Drogie Panie Przedsiębiorcze Mamy – oficjalnie informuję Was, że podczas pobierania zasiłku macierzyńskiego macie nieograniczone prawo do osobistego prowadzenia swojej firmy. Możecie dokonywać wszelkich czynności zawodowych, łącznie oczywiście z podpisywaniem faktur. Dokładnie tak, jakbyście nie pobierały zasiłku.

I uprzedzam Wasze pytania – nie, nie rodzi to obowiązku opłacania składek ZUS. W tym zakresie wszystko pozostaje po staremu. Pobieracie zasiłek macierzyński i jesteście zwolnione z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Wyjątkiem jest oczywiście składka na ubezpieczenie zdrowotne, którą trzeba zapłacić bez względu na to, czy podczas urlopu macierzyńskiego pracujecie, czy pozostajecie w domu.

Szkopuł tkwi w tym, że przepis zabraniający wykonywania działalności zarobkowej ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa umieszcza w rozdziale dotyczącym zasiłku chorobowego (art. 17). Nie znajduje on swojego odpowiednika w rozdziale traktującym o zasiłku macierzyńskim. Oznacza to, że w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego nie jesteśmy objęte zakazem wykonywania czynności zarobkowych. Mimo tak oczywistej treści przepisów zauważyłam powszechną tendencję, nawet u doświadczonych księgowych i kadrowych, do niejako przenoszenia tego zakazu również na urlop macierzyński. Jest to niczym nie uzasadniony nadmiar ostrożności.

Sama sprawdziłam i szczerze polecam!

radca prawny

Magdalena Pledziewicz