Zgodnie z przepisami wprowadzonymi do kodeksu cywilnego w 2008 roku – za słupy postawione na polu przez przedsiębiorstwo energetyczne właścicielowi gruntu należy się wynagrodzenie. Dotyczy to zarówno urządzeń postawionych lata temu, często bez niczyjej zgody, jak i tych, które powstają obecnie.

Co do urządzeń już istniejących bardzo istotnym zagadnieniem jest tzw. zasiedzenie służebności przesyłu. Jeśli słupy zostały postawione przed dłużej niż trzydziestoma laty, wówczas tracimy prawo do domagania się rekompensaty. Jeśli okres ten jeszcze nie minął, a słupy postawione zostały bez wymaganej zgody (co w PRL zdarzało się nagminnie) warto zwrócić się najpierw do przedsiębiorstwa przesyłowego, a w razie odmowy – do sądu, o przyznanie stosownej zapłaty.

kable elektryczne

Co do urządzeń, których budowa dopiero ma się rozpocząć – ustanowienie służebności przesyłu może odbyć się zarówno sądownie jak i w drodze umowy stron. W praktyce jedna ze stron kieruje sprawę przed sąd wówczas, gdy osiągnięcie konsensusu na drodze negocjacji nie udaje się. Oczywiście różnice zdań najczęściej dotyczą wysokości wynagrodzenia.

Kodeks cywilny nie określa jednoznacznie sposobu obliczenia takiej rekompensaty. Wskazuje jedynie, że powinna ona być „odpowiednia”, tzn. obliczona indywidualnie dla każdego przypadku.

Jakie okoliczności można wziąć pod uwagę przy ustalaniu tej kwoty? Są to przede wszystkim: charakter nieruchomości, jej położenie, rodzaj, rozmiar, kształt. Krótko mówiąc – im większa atrakcyjność nieruchomości tym wyższego wynagrodzenia możemy żądać. Rozstrzygające są też rodzaj i parametry urządzeń przesyłowych oraz sposób i częstotliwość korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego.

Ostatecznie o wysokości wynagrodzenia decyduje wycena sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego. Jeśli nie zgadzamy się z wyceną przedstawioną przez przedsiębiorstwo przesyłowe możemy zlecić sporządzenie własnej. Trzeba się jednak liczyć z wydatkiem rzędu paru tysięcy złotych tytułem wynagrodzenia rzeczoznawcy majątkowego.

Ważne jest również, że wynagrodzenie może być ustalone jako opłata jednorazowa jak i okresowa, np. coroczna. Z praktyki wynika, że przedsiębiorstwa energetyczne preferują spłatę jednorazową i zawarcie innej umowy w tym zakresie może okazać się trudne. Nie jest to jednak niemożliwe. Tym bardziej, że przedsiębiorstwo przesyłowe ma świadomość, że wynagrodzenie w formie corocznej opłaty można uzyskać przed sądem.

Postępowanie sądowe trawa jednak długo. Jest to kwestia wielu miesięcy. Dlatego decyzja o wyborze tej drogi powinna być dobrze przemyślana. Trzeba też pamiętać, że zagadnienia te są bardzo skomplikowane. Warto rozważyć zwrócenie się o pomoc do podmiotów profesjonalnie trudniących się negocjacjami kontraktów oraz reprezentowaniem w sporach sądowych. Usługi w tym zakresie oferuje wiele podmiotów na rynku, w tym również nasza Kancelaria.

Pledziewicz Kancelaria - radca prawny

Powyższy artykuł ukarze się również w prasie lokalnej (lipiec 2016):

lokalna24

Poza Toruń